Английски за възрастни

Нива на английски според европейската езикова рамка

 • Elementary – A1
 • Pre – Intermediate – A2
 • Intermediate – B1
 • Upper – Intermediate – B2
 • Advanced – C1

Програмата на обучение включва :

 • установяване на езиковото ниво
 • идентифициране на целите и сферите на ползване на езика
 • изготвяне на индивидуална програма
 • развиване на комуникативтите умения
 • практическа приложимост на знанията
 • паралелно покриване на всички компоненти от езиковата подготовка
 • предимство на работното място и висока конкурентноспособност
 • висока степен на успеваемост и резултатност

В днешната мултикултурна работна среда е предимство да се комуникира акуратно и ефективно на английски. Частните уроци по английски ви помагат да напреднете на работното място и да преуспеете във всяка организация като бъдете още по – ценни кадри в компанията.

Ние предлагаме образователни решения, които удовлетворяват нуждите и на служителите, и на работодателите. В 21 ви век работодателите все повече се интересуват как практически служителите могат да участват във фирмата.

Индивидуалното обучение по английски за възрастни е ориентирано за всички нива и възрасти – от начинаещи до напреднали – като особено внимание се обръща на учащи, стартиращи от начално ниво. Занятията са съобразени спрямо Вашия график като тежестта на часовете хармонира с необходимите минути на свободен разговор. Обучението е с голямо практическо приложение и Ви помага да се чувствате комфортно и уверени, общувайки на английски.

Силно обучение. Високи цели. Големи успехи.


Офиси

гр. София
бул. Витоша 1a
гр. Пазарджик

Контакти

Мобилен телефон :
 +359 988 71 57 60
 +359 879 93 68 80
e-mail: danielilessons@gmail.com