Ценова листа

Обучение на деца

Обучение на деца – 20 лв / уч.ч

Обучение на тинейджъри – 20 лв / уч.ч

Подготовка за сертификатни нива – 20 лв / уч.ч

Обучение на възрастни

Обучение на възрастни – 20 лв / уч.ч

Online обучение – 20 лв / уч.ч

Разговорен английски – 20 лв / уч.ч

Пакетни услуги

20 часа – 15 лв / уч.ч

30 часа – 14 лв / уч.ч

40 часа – 14 лв / уч.ч

Занятие с native speaker – 20 лв / уч.ч