Сертификатни нива

Вашата цел е и наша.

Програмата на обучение включва :

  • изготвяне на индивидуален учебен план
  • разработване на ефективни персонални стратегии
  • “разбиване” на изпита на прости стъпки
  • прецизно покриване на всички аспекти от изпита
  • реални изпитни тестове с оригинални учебници на Oxford и Cambridge
  • запознаване с критериите за оценка, осигуряващи по – голяма успеваемост
  • гарантирани резултати

Програмата на обучение започва с изготвянето на персонален академичен план, съобразен с нивото и целите на курсистите. Индивидуалните уроци осигуряват лично темпо на обучение с поставяне на конкретни краткосрочни и дългосрочни цели. Стартира се план, който се фокусира върху по – слабите лингвистични места – Individual Learning Plan (Индивидуален План за Учене). Обсъждат се силните и слабите страни, изготвят се ефективни персонални стратегии, като се работи по реални изпитни тестове и ситуации, които водят до акомодация и вместване в темпоралната рамка на изпита.

Знанията се систематизират и усвояват плавно, а практическата им приложимост осигурява трайни резултати. Високата ползотворност се осъществява чрез прецизно покриване на всички компоненти от изпита. Специален акцент се поставя върху писмената подготовка с реални изпитни теми, а за устната част се използват ефективни техники и изпитни съвети. Цялостната индивидуална подготовка включва работа по скоростта на четене и развиване на уменията за слушане и разбиране с оригинални дискове на Oxford и Cambridge.

Високите тестови изисквания позволяват на курсистите да постигнат отлични резултати. Постепенно те се научават да правят компетентен анализ на грешките и развиват критерии за оценяване според европейските езикови стандарти. Регулярното съблюдаване на прогреса на обучение гарантира максимална ползотворност и развива потенциала във всички посоки на езиковата подготовка като способства за изграждане на увереност и свобода в изразяването на английски език.

Силно обучение. Високи цели. Големи успехи.


Офиси

гр. София
бул. Витоша 1a
гр. Пазарджик

Контакти

Мобилен телефон :
 +359 988 71 57 60
 +359 879 93 68 80
e-mail: danielilessons@gmail.com