Разговорен английски

Нива на английски според европейската езикова рамка

 • Elementary – A1
 • Pre – Intermediate – A2
 • Intermediate – B1
 • Upper – Intermediate – B2
 • Advanced – C1

Обучението включва :

 • идентифициране на целите и сферите на ползване на езика
 • изготвяне на индивидуална програма
 • разнообразие от теми и дейности, които развиват комуникативните умения
 • развиване на презентационните умения
 • осезаем прогрес в обучението
 • предимство на работното място и висока конкурентноспособност
 • висока степен на успеваемост и резултатност

Индивидуалното обучение по разговорен английски предлага специален ефективен персонален подход за постигане на трайни резултати. Индивидуалната програма позволява прилагането на методически похвати, полезни упражнения и професионални съвети, които ускоряват процеса по разчупване на езиковата бариера. Гъвкавата преподавателска стратегия е съобразена с целите и интересите на курсистите. Провеждат се разговори в професионалната им сфера като паралелно с това се изясняват необходимите граматични конструкции за максимален комфорт в боравенето с езика. В процеса на обучение се обсъждат богат спектър от теми, които усъвършенстват комуникативните умения. Едновременно с това плавно се акумулира речниковият фонд.

Обучението е с голямо практическо приложение и Ви помага да се чувствате комфортно и уверени, общувайки на английски.

Силно обучение. Високи цели. Големи успехи.


Офиси

гр. София
бул. Витоша 1a
гр. Пазарджик

Контакти

Мобилен телефон :
 +359 988 71 57 60
 +359 879 93 68 80
e-mail: danielilessons@gmail.com