Английски за тинейджъри

Щастливите се учат по – добре.

Програмата на обучение включва :

  • изготвяне на индивидуален план
  • ефективни персонални стратегии
  • обучение от А до Я, всестранен подход към езика
  • работа с адаптирани текстове на разнообразна тематика
  • усъвършенстване на комплексните езикови умения и повишаване на самочувствието
  • мониторинг на прогреса на обучение за максимален успех
  • висока степен на изпълнителност
  • висока резултатност

В атмосфера на взаимно уважение и доверие, тинейджърите неусетно и плавно усвояват материала и развиват любознателност и любов към ученето. Всеотдайният педагогически подход култивира уникални личности с високи ценности и силни умения. Тук те получават безценна информация, която не може да бъде усвоена навсякъде. В комбинация с това, индивидуалните уроци по английски с пълния спектър от езикови компоненти – слушане , писане, говорене и четене – осигуряват стабилни и трайни знания и силен старт в живота. Tинейджърите развиват силни умения за учене, чувство на отговорност и независимост.

Последователността в успеха и високите им постижения ги мотивират да се усъвършенстват и да си поставят още по – високи цели. Постепенно те се подготвят за международни сертификати като се научават да правят компетентен анализ на грешките и развиват критерии за оценяване според европейските езикови стандарти. Регулярното съблюдаване на прогреса на обучение гарантира максимална ползотворност и развива потенциала във всички посоки на езиковата подготовка като способства за изграждането у тинейджърите на увереност и свобода в изразяването на английски език.

Силно обучение. Високи цели. Големи успехи.


Офиси

гр. София
бул. Витоша 1a
гр. Пазарджик

Контакти

Мобилен телефон :
 +359 988 71 57 60
 +359 879 93 68 80
e-mail: danielilessons@gmail.com