Английски за деца

Всяко дете е уникално.
Щастливите се учат по – добре.
Образователно приключение.

Процесът на обучение включва :

  • прецизно планирана индивидуална програма
  • интересни занимания – правене на домашен пластелин, работа с флашкарти и стикери, прилагане на научените знания чрез рисуване
  • образователни детски филмчета на английски
  • усъвършенстване на уменията и повишаване на самочувствието
  • изграждане на стабилни умения за учене и чувство на отговорност
  • развиване на любознателността и креативността
  • висока резултатност

Децата се учат щастливо, докато им помагаме да развият пълния си потенциал. Частните уроци по английски са фокусирани точно върху това, от което се нуждаят. Работим всеотдайно и това поражда у децата любов към ученето. Чрез индивидуалното обучение по английски се полага една добра основа за бъдещето им и се осигурява голямо предимство в училище. Атмосферата на обучение е приятелска като на децата се предлагат занимания, стимулиращи когнитивното им развитие.

Работата с международно утвърдени учебници, съблюдаването на прогреса на обучение и развиването на индивидуалните им качества помага на децата да изградят у себе си увереност и свобода в комуникацията на английски.

Силно обучение. Високи цели. Големи успехи.


Офиси

гр. София
бул. Витоша 1a
гр. Пазарджик

Контакти

Мобилен телефон :
 +359 988 71 57 60
 +359 879 93 68 80
e-mail: danielilessons@gmail.com